Skip to Main Content
Table I.

Exon-intron boundaries of the mouse Dsc1 gene


Exon

Exon size

5′ donor

Intron size

3′ acceptor

 
bp
 

 
kb
 

 
NC + 63 TTTCTCCTGgtgagt 2.6 tttgagGTTCTGGTA 
85 TAGGCAAAGgtgagc 1.7 ctgtagTGAATCTGG 
203 GAAAAAAAGgtaaag 1.1 atatagGTTTTTAGG 
120 ATTCAGCAGgtctgt 1.1 ttatagATCCAATCT 
156 CAATTTTTGgtaaga 5.8 ttccagGTATATGGA 
145 GCCGATCTGgtgagt 3.0 gaacagGAACTTCAG 
167 GACAGAGAGgtaatg 1.9 ttacagAAATGTGAC 
135 CAAACTTCTgtgagt 1.2 cctcagTATACTACA 
186 AGGCTTAAGgtaatg 1.1 aaacagCCACTGAAC 
10 260 AGGCTTAAGgtaatg 0.4 acctagGTATGAGAT 
11 143 CAGATACAGgtgagt 5.5 tcctagCTGGCCGAT 
12 213 CACAGGATGgtaagt 1.3 cttcagGTAAACGTG 
13 240 TGCTACTGTgtaagt 0.8 ctgtagGCATTTTGT 
14 125 GAAGTGACGgtaaat 0.7 ctttagGAAGCCAAT 
15 222 CTTGGTGAAgtaagt 0.9 atacagAAGGTGTAT 
16 46 CTTGGTGAAgtaagt 0.3 atgtagGAATCCATT 
17
 
195 + NC
 

 

 

 

Exon

Exon size

5′ donor

Intron size

3′ acceptor

 
bp
 

 
kb
 

 
NC + 63 TTTCTCCTGgtgagt 2.6 tttgagGTTCTGGTA 
85 TAGGCAAAGgtgagc 1.7 ctgtagTGAATCTGG 
203 GAAAAAAAGgtaaag 1.1 atatagGTTTTTAGG 
120 ATTCAGCAGgtctgt 1.1 ttatagATCCAATCT 
156 CAATTTTTGgtaaga 5.8 ttccagGTATATGGA 
145 GCCGATCTGgtgagt 3.0 gaacagGAACTTCAG 
167 GACAGAGAGgtaatg 1.9 ttacagAAATGTGAC 
135 CAAACTTCTgtgagt 1.2 cctcagTATACTACA 
186 AGGCTTAAGgtaatg 1.1 aaacagCCACTGAAC 
10 260 AGGCTTAAGgtaatg 0.4 acctagGTATGAGAT 
11 143 CAGATACAGgtgagt 5.5 tcctagCTGGCCGAT 
12 213 CACAGGATGgtaagt 1.3 cttcagGTAAACGTG 
13 240 TGCTACTGTgtaagt 0.8 ctgtagGCATTTTGT 
14 125 GAAGTGACGgtaaat 0.7 ctttagGAAGCCAAT 
15 222 CTTGGTGAAgtaagt 0.9 atacagAAGGTGTAT 
16 46 CTTGGTGAAgtaagt 0.3 atgtagGAATCCATT 
17
 
195 + NC
 

 

 

 

Consensus ag/gt splice sequences are shown in bold. Intron sizes were determined by PCR using primers positioned on flanking exons. NC, noncoding.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal